Un peu d’humour par temps de corona. (L’art de relativiser.)

Een beetje humor in tijden van corona (de kunst van het relativeren)

Door Valerie Raymond Brouzes
23 december 2020
page.currentLocaleContent.metaTitle

Alors, c’est reparti, nous allons à nouveau devoir rester à la maison le plus souvent possible pendant les cinq prochaines semaines. Les Pays-Bas entrent aujourd’hui dans une période de confinement dur, alors qu’en France il vient juste d’être levé et remplacé par un couvre-feu. En attendant que la promesse de vaccin se concrétise…

Het is dus weer gebeurd, we gaan opnieuw zoveel mogelijk thuis moeten blijven gedurende de vijf komende weken. Nederland gaat vandaag in een nieuwe periode van strenge lockdown, terwijl deze in Frankrijk juist is opgeheven en vervangen door een avondklok. In afwachting van de belofte van het vaccin waarheid wordt.

Chasser des souris

Personnellement, et spécialement quand les nuages s’accumulent dans le ciel, j’aime bien recevoir des petits films ou des images comiques.

Celle-ci envoyée par une amie française m’a fait beaucoup rire.

Op muizen jagen

Persoonlijk, speciaal wanneer de wolken zich verzamelen in de lucht, houd ik ervan kleine grappige filmpjes of plaatjes te ontvangen.

Deze hier die ik van een Franse vriendin kreeg maakte mij erg aan het lachen.

Déplacement

Je crois que pour la comprendre pleinement il faut que je vous explique que le confinement « dur » à la française est basé sur une loi d’exception qui interdit par principe tout déplacement. Cette loi fixe et énumère les raisons de déplacement autorisés , pour une durée déterminée et dans un périmètre limité autour du domicile.

Verplaatsing

Ik denk dat, om deze helemaal te begrijpen, ik je moet uitleggen dat de ‘strenge’ lockdown in Frankrijk gebaseerd is op een uitzonderingswet die in principe elke verplaatsing verbiedt. Deze wet bepaalt en somt op de redenen van geautoriseerde verplaatsing, voor een bepaalde duur en beperkte omtrek rondom het huis.

Attestation

Naturellement, les déplacements tels que le fait d’aller travailler si le télétravail n’est pas possible, ou aller à l’école sont autorisés et font l’objet d’une autorisation spéciale qu’on n’a pas à remplir chaque jour.

Mais pour toutes les sorties prévues légalement, vous devez emporter votre attestation de déplacement dérogatoire que la police peut vous demander.}

Bewijs

Natuurlijk is reizen naar je werk toegestaan als telewerken niet mogelijk is, of naar school gaan en krijg je hiervoor een speciale machtiging die niet elke dag hoeft worden ingevuld.

Maar voor alle wettelijke toegestane uitstapjes, moet je een ‘bewijs’ met de reden voor de afwijkende verplaatsing, wat door de politie kan worden opgevraagd.

Service de promenades

Hé oui, aller chasser la souris ne figure pas comme raison valable pour quitter son domicile !

Par contre, aller promener son chien en est bien une !

Wandelingen service

En ja, op een muis gaan jagen vormt geen geldige reden om je huis te verlaten!

Echter de hond uitlaten is er wel één!

D’où l’humour de cette image

Le fait d’aller promener le chien de quelqu’un d’autre pourrait ainsi vous donner théoriquement une raison de prendre un peu plus l’air en même temps que rendre service, si vous avez déjà utilisé votre crédit d’heures de sortie par exemple pour aller faire des courses alimentaires.

Vandaar de humor van deze afbeelding

Het feit dat de hond uitlaten van iemand anders je theoretisch een reden zou geven om een beetje frisse lucht te krijgen en tegelijkertijd kan helpen als je je uurtegoed al hebt opgebruikt om erop uit te gaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

En comparant les situations

Voilà pourquoi moi qui vit aux Pays-Bas, je suis si heureuse d’entrer dans cette nouvelle période de confinement chez moi, sans avoir le souci de justifier par avance mes déplacements.

Alors en comparant votre situation ici, peut-être vous sentez-vous aussi soudainement plus léger ?

C’est vraiment ce que je vous souhaite.

Het vergelijken van de situaties

Vandaar dat ik die in Nederland woon, zo blij ben dat ik de nieuwe lockdown in ga zonder dat ik elke verplaatsing hoef te verantwoorden.

Dus, als u uw situatie hiermee vergelijkt, misschien voelt u zich ook plotseling iets opgewekter?

Dat is echt wat ik u toewens.

LeerNuFrans is een product van Learningbird en Frans en vrij

info@leernufrans.nl

085 401 7660

KVK: 08215232 (Learningbird)

KVK: 81475535 (Frans en vrij)

BTW-id: NL001864912B66

IBAN: NL49 RABO 0378 2054 71

ook wij gebruiken cookies:

  • om onze website goed te laten werken
  • voor marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies kan je vinden in ons privacyverklaring

nee, liever niet

website gebouwd door softwarevoorjou.nl